O projektowaniu wnętrz, architekturze i nie tylko

  • "Estetycznie i z pomysłem"
  • "Zjawiskowy widok"

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Gospodarka nieruchomościami to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi, która przyciąga wielu zainteresowanych pracowników. W jej ramach można wyróżnić działanie osób zajmujących się wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest jednak zawodem, do którego dostęp nie jest taki prosty – wymaga odpowiedniego przygotowania i spełnienia szeregu wymogów formalnych.

Czym zajmuje się rzeczoznawca?

Mówiąc w skrócie jest to osoba, która wycenia wartość danej nieruchomości. Zajmuje się tworzeniem ekspertyz i opracowań dotyczących m.in. opłacalności danej inwestycji, skutków finansowych inwestowania, bankowej i hipotecznej wartości nieruchomości czy jej wyceny jako środków trwałych.

Z usług rzeczoznawcy może skorzystać każdy, kto chce uzyskać wiążącą opinię o temat wartości swojej nieruchomości. W przepisach prawnych wymienione są również sytuacje, w których wydanie rzeczoznawcy takiego zlecenia jest konieczne.

Co zrobić, żeby zostać rzeczoznawcą?

Żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie należy najpierw uzyskać uprawnienia przewidziane przez przepisy prawa. Do ich wydawania właściwy jest Minister Infrastruktury i Budownictwa. Ubiegać o pozwolenie mogą się jedynie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dorosłe, nieubezwłasnowolnione), które nie były karane za przestępstwa wymienione w przepisach. Są to m.in. przestępstwa przeciwko mieniu, skarbowe czy przeciwko wiarygodności dokumentów.

Przyszły rzeczoznawca majątkowy musi również posiadać wyższe wykształcenie. Mimo, że zawód ten kojarzy się z prawem, niekoniecznie musi być to wykształcenie prawnicze. Jeśli będą to studia, w trakcie których nie można było nabyć wiedzy na temat wyceny nieruchomości dodatkowym zobowiązaniem jest ukończenie studiów podyplomowych z tego zakresu. Liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, dlatego rzeczoznawca musi odbyć praktykę z zakresu wyceny. Po spełnieniu wszystkich tych wymagań należy jeszcze zdać specjalnie przygotowany egzamin.

Należy podkreślić, że działanie bez uprawnienia jest zakazane i grozi za nie kara grzywny lub nawet pozbawienia czy ograniczenia wolności.